19 kwietnia 2019. imieniny: Adolf, Leon, Tymon
  × strona główna
Urząd Gminy Krempna
tel. +48 13 441-40-45
ugkrempna@wp.pl
Ranking stron
www.gmina.pl
- zagłosuj >>
Przewodniczący Rady Gminy w Krempnej
 
Przewodniczący Rady Gminy Pan Czesław Skocz pełni dyżury w Biurze Rady Gminy które znajduje się w Urzędzie Gminy w Krempnaej w każdą środę w godzinach 9:00- 13:00.Telefon kontaktowy 13 44 14 003adres e-mail: radagminy@krempna.pl
Urząd Gminy w Krempnej
 
Urząd Gminy w Krempnej; Krempna 85; 38-232 Krempna Urząd otwarty w godzinach: poniedziałek 7.30 - 15.30, wtorek - piątek 7.00 - 15.00 ugkrempna@wp.pl
Krempna
Charakterystyka Gminy
 
Gmina Krempna to gmina wiejska w województwie podkarpackim, w powiecie jasielskim. W latach 1975-1998 gmina położona była w województwie krośnieńskim.Siedziba gminy to Krempna. Miejscowość lokowana na prawie magdeburskim w I połowGmina Krempna jest najdalej na południe wysuniętym obszarem powiatu jasielskiego, tworzy ją 14 miejscowości: Krempna, Grab, Ożenna, Kotań, Świątkowa Mała, Świątkowa Wielka, Myscowa, Polany, Wyszowatka, Ciechania, Huta Polańska, Żydowskie, Świerzowa, Rozstajne. Są to tereny słabo zaludnione (2 tys. mieszkańców), ale niezwykle urodziwe pod względem krajobrazowym i przyrodniczym. Łagodne stoki Beskidu Niskiego w gminie Krempna przecina wąska dolina rzeki Wisłoki, tworząc malownicze przełomy między Nieznajową a Rozstajnem, czy Ostrysznem a Myscową. 65% powierzchni gminy zajmuje Magurski Park Narodowy, utworzony w 1995 roku, chroniący unikalną beskidzką florę i faunę m.in. siedliska bobrów przy potoku Ryjak. Mieszkańcy trudnią się głównie rolnictwem i leśnictwem, rozwija się turystyka, w tym agroturystyka.   ...więcej
Zapraszamy do Gminy
 
Nazwa Krempna prawdopodobnie pochodzi od słowa “kram”, gdyż miejscowość ta położona była na węgierskim szlaku handlowym, a przejeżdżający tędy kupcy często rozkładali tu swoje stragany. Za założyciela wsi w XV wieku uważa się Mikołaja Stadnickiego. Koniec wieku XIV i wiek XV to dla terenów położonych obecnie w gminie Krempna czas wielkich migracji: osiedlają się tu Rusini z Karpat Południowych, przybywają pasterze bałkańscy określani mianem Wołochów, ciągnie ludność węgierska i religijni uchodźcy ze Słowacji. Z przenikania się kultur, zwłaszcza ruskiej i wołoskiej wyłania się łemkowska grupa etniczna, która zasiedliła liczne wsie, trudniąc się pasterstwem, smolarstwem, wyrobem gontów, kamieniarstwem, rzemiosłem i handlem. Rozwój gospodarczy i kulturowy tego obszaru hamowały burze wojenne: najazdy wojsk węgierskich w XV w., oddziałów Karola Gustawa i Rakoczego w czasie “potopu szwedzkiego”, tu toczyły się walki konfederatów barskich z wojskami rosyjskimi oraz krwawa bitwa gorlicka podczas I wojny światowej.
Krempna
 
Okupacja hitlerowska pozostawiła mogiły partyzanckie i miejsca masowych egzekucji i straceń. Po wojnie rozpoczęła się tragedia miejscowych Łemków, w 1945 część z nich została deportowana na wschód, a reszta w rezultacie akcji “Wisła” przesiedlona została na tzw. Ziemie Odzyskane. Świadectwem wielowiekowej koegzystencji różnych kultur i wyznań w gminie Krempna są bezcenne skarby architektury cerkiewnej, chyże łemkowskie, przydrożne kapliczki i cmentarze.
 
Zwiedzając gminę Krempna, warto zobaczyć dawne cerkwie greckokatolickie, a obecnie kościoły katolickie w Krempnej, Kotani, Swiątkowej Małej, Świątkowej Wielkiej oraz w Polanach, cmentarze wojenne: na wzgórzu Łokieć w Krempnej, Grabiu i Ożennej, Ośrodek Edukacyjny wraz z Muzeum MPN w Krempnej z bogactwem eksponatów, wystaw, ekspozycji, zalew i zaporę na Wisłoce, a także krzyże i kapliczki przy drodze do Żydowskiego oraz szlaki i ścieżki edukacyjne Magurskiego Parku Narodowego. W Kotani na turystów czeka lapidarium kamiennej sztuki łemkowskiej, a pod Żydowskiem – unikalne pomniki przyrody.
 
Rozwijająca się infrastruktura turystyczna gminy zapewnia gościnę w gospodarstwach agroturystycznych, ośrodkach wczasowych i obiektacah hotelowych. Miłośnicy aktywnego wypoczynku znajdą tu 69 km szlaków rowerowych, stadninę koni i dobrze oznakowane trasy dla pieszych wędrówek. W Ożennej znajduje się przejście graniczne na Słowację w ramach tzw. małego ruchu granicznego.
 
SONDA
Która część strony WWW interesuje Cię najbardziej?
Aktualności
Część Historyczna
Inwestycje
Nie mam zdania
zobacz wyniki

<<   Kwiecień   >>
NiPoWtŚrCzPtSo
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30

MAPA SERWISU
STATYSTYKA